Nhóm URL
Chia sẻ nhóm liên kết và/hoặc quay vòng liên kết ngẫu nhiên
Nếu như liên kết rút gọn giúp bạn chia sẻ một tài nguyên riêng biệt nào đó thì chức năng Nhóm URL giúp bạn chia sẻ (đồng thời là công cụ quản lý) một nhóm các liên kết có cùng chủ đề.
Các hình thức sử dụng Nhóm URL như sau:
  1. 1.
    Chia sẻ một nhóm các liên kết » lúc này, khi người dùng truy cập vào sẽ thấy được danh sách liên kết.
  2. 2.
    Quay vòng liên kết » lúc này, khi người dùng truy cập vào sẽ được hệ thống chuyển đến một liên kết ngẫu nhiên trong nhóm.
Như vậy, bạn có thể ứng dụng 2 hình thức trên vào rất nhiều mục đích, nhu cầu khác nhau! Ví dụ như chăm sóc khách hàng (chia sẻ tài liệu), học nhóm, kinh doanh online...
Đặc biệt, kết hợp với tính năng Hồ sơ (profile). Bạn có được khả năng xây dựng một trung tâm chia sẻ tài nguyên của chính mình.
Profile » Danh sách Nhóm URL » Nhóm URL
Copy link