Báo cáo thống kê
Tại trang làm việc chính, bạn có thể nhanh chóng xem được số lượng click (thông tin cơ bản nhất và được quan tâm nhiều nhất).
Có 2 cách để truy cập trang thống kê chi tiết của một liên kết rút gọn:
Cách 1: nhấp vào nút "Clicks" phía bên phải
Cách 2: thêm dấu + vào cuối liên kết rút gọn
Nếu bạn có liên kết rút gọn là gon.li/whynot, bạn truy cập vào gon.li/whynot+
Copy link