Trang Splash
Trang splash tùy chỉnh là trang chuyển tiếp nơi bạn có thể thêm banner và hình đại diện cùng với thông điệp để đại diện cho thương hiệu hoặc công ty của bạn.
Đây là tính năng tuyệt vời để cá nhân hóa liên kết rút gọn của bạn. Bạn được tự do gắn Logo, Banner, Tiêu đề, Thông điệp vào trang chuyển tiếp.
Để sử dụng Splash này, bạn phải thiết lập "Chuyển hướng" cho liên kết rút gọn. Nếu là tạo liên kết rút gọn mới thì xem hình dưới đây:
Hoặc điều chỉnh liên kết rút gọn đã có sẵn ở mục Chuyển hướng
Nếu như bạn xóa một Splash, các liên kết rút gọn mà sử dụng Splash bị xóa này sẽ được hệ thống chuyển về hình thức chuyển hướng Trực tiếp (direct).
Last modified 7mo ago
Copy link