Thông tin tài khoản

Trang thông tin cơ bản

Thông tin cá nhân ở trang này sẽ được sử dụng tại bước Thanh toán dịch vụ. Đáng lưu ý ở trang này có mục Time Zone, bạn cần thiết lập Time Zone phù hợp với vị trí bạn đang ở để hệ thống đếm thời gian hoạt động chính xác.

Trang cài đặt

Chuyển hướng mặc định

Truy cập hồ sơ

Rebranding.today hỗ trợ bạn tạo một Hồ sơ trực tuyến, bao gồm các liên kết đến các tài nguyên của bạn trên không gian mạng. Để xây dựng Hồ sơ (profile), bạn sử dụng Trình tạo hồ sơ (Profile builder).
Khi bạn xây dựng xong Hồ sơ như mong muốn, hãy bật tính năng này lên để khách hàng có thể xem được profile của bạn.

Media Gateway

Nếu tính năng này được bật, khi bạn chia sẻ các liên kết từ các trang như youtube, vimeo, dailymotion, funnyordie, collegehumor hay vine thì video sẽ được chiếu ở dạng nhúng chứ không phải là trang chủ của dịch vụ. Đây sẽ là một công cụ hay để quảng cáo khi chia sẻ video.
Trong các phiên bản tới, Rebranding.today sẽ hỗ trợ cá nhân hóa để bạn có thể có header, footer, logo, menu của chính bạn.

Trang bảo mật

Thay đổi mật khẩu

Nếu bạn cần thay đổi mật khẩu tài khoản, hãy nhập mật khẩu mới vào 2 ô này. Nếu không muốn thay đổi, hãy để trống.

Xác thực 2 lớp bằng Authenticator

Chức năng này cho phép bạn bảo mật tài khoản tốt hơn. Đây là lớp bảo vệ thứ 2. Nếu như bạn bị lộ mật khẩu thì người khác cũng không thể truy cập trái phép (Chức năng này vẫn đang ở trạng thái thử nghiệm).

Xóa tài khoản

Rebranding.today cho phép bạn xóa hoàn toàn tài khoản. Lưu ý rằng, dữ liệu sau khi khóa thì sẽ không thể phục hồi.