Quy trình mua hàng
Thanh toán dịch vụ tại Rebranding.today vô cùng dễ dàng và nhanh chóng

3 bước để thanh toán dịch vụ

Bước 1: 30-ngày dùng thử

Đăng nhập xong, bạn nhấp vào nút Nâng cấp (Upgrade), sau đó nhấp vào nút 30-ngày dùng thử (30-day Free Trial).
Khi đăng ký tài khoản, mặc định bạn sẽ là gói Free (badge màu vàng)
Lúc này, trạng thái tài khoản của bạn sẽ là Trial

Bước 2: Chọn gói dịch vụ

Sau khi chuyển tài khoản sang trạng thái Trial (dùng thử), hãy chọn nút Nâng cấp (Upgrade), sau đó hãy chọn gói dịch vụ phù hợp và nhấp vào nút Subscribe.

Bước 3: Thanh toán

Sau khi chọn gói dịch vụ, bạn sẽ được chuyển hướng sang trang chuẩn bị thông tin thanh toán. Tại đây, bạn cần nhập các thông tin cần thiết để cổng thanh toán Alepay ghi nhận giao dịch. Sau đó nhấp nút Thanh toán qua Alepay để tiếp tục.
Tiếp tục tiến hành thanh toán theo hướng dẫn trên màn hình của Alepay.

Kích hoạt tự động

Rebranding.today được tích hợp với cổng thanh toán Alepay. Nếu thanh toán của bạn thành công, Rebranding.today sẽ tự động kích hoạt tài khoản.
Nếu quá trình thanh toán bị gián đoạn hoặc phải chờ xác nhận từ phía ngân hàng, Rebranding.today sẽ tự động kích hoạt tài khoản khi thanh toán được chấp nhận.
Bạn không cần phải làm gì ở bước này cả!