Bảng giá
Chi tiết bảng giá dịch vụ do Rebranding.today cung cấp

Bảng giá dịch vụ

Giá tiêu chuẩn của Rebranding.today, có tính ổn định cao, ít thay đổi. Nếu có thay đổi, Rebranding.today sẽ thông báo đến khách hàng trước 90 ngày.
Miễn phí
Cá nhân
Đội nhóm
Hàng tháng
0
90,000 VND
coming soon
Hàng năm
0
690,000 VND
coming soon
Trọn đời
0
999,000 VND
coming soon

Thông số gói dịch vụ

Miễn phí
Cá nhân
Đội nhóm
Teammates (seats)
0
0
20
Custom domains
3
10
30
Total branded links
500
10,000
100,000
Tracked clicks
5,000
100,000
1,000,000
Redirects
unlimited
unlimited
unlimited
Country targeting
Link expiration
Link cloaking
Password protection
SLA of 99.9% uptime
-
ESSENTIAL
-
-
Mobile targeting
API
Chat support
URL shortcode (alias) editing
Tags for links(*)
Destination URL changing
QR code
Main page redirect
(*) Tính năng chưa chính thức