Browser Extension

Công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho hoạt động hàng ngày của bạn

Trải nghiệm 1-nhấp-chuột để rút gọn liên kết dài với dịch vụ miễn phí từ Rebranding.today.

★ TÍNH NĂNG

✔ Dễ ràng rút gọn bất cứ liên kết nào của trang web bằng dịch vụ rút gọn liên kết miễn phí Rebranding.Today

✔ Dễ dàng rút gọn bất cứ liên kết nào trong trang hiện hữu với Menu chuột phải

✔ Tự động sao chép liên kết rút gọn vào bộ nhớ (aka Clipboard)

✔ 1-nhấp chuột vào lịch sử để sao chép liên kết rút gọn ✔ Tùy chọn lưu trữ lịch sử rút gọn liên kết

Tiện ích mở rộng này hoàn toàn không thu thập bất cứ thông tin nào của người sử dụng.